Przedszkole nr 17 w Elblągu

Życzymy Udanych Wakacji!

Wakacyjna Przebudowa Strony 🙂

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego

Pierwsze dni to bardzo ważny moment w życiu Twojej pociechy. Dowiedz się w jaki sposób przygotować dziecko.
Zawarliśmy tutaj najważniejsze informacje, dotyczące przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Nasze Wartości

Jesteśmy przedszkolem, które promuje:

Bezpieczeństwo i zdrowie

Edukacja na poziomie przedszkolnym opiera się na wszechstronnym rozwoju dziecka, w którym ściśle korelują ze sobą zdrowie i bezpieczeństwo..

Twórczy rozwój

Rozwijamy zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje artystyczne wspierając różne aktywności naszych dzieci.

Dziedzictwo narodowe

Kształtujemy odpowiednie postawy związane z szacunkiem do symboli i barw narodowych oraz tradycji i zwyczajów.

Scroll to Top