Przedszkolne Koło Wolontariatu

Koło Wolontariatu

Od tego roku szkolnego w naszym przedszkolu działa Przedszkolne Koło Wolontariatu „Dzielimy się sercem”.

Celem naszego koła jest niesienie pomocy na rzecz drugiego człowieka oraz na rzecz otaczającego nas świata i najbliższego otoczenia. Działanie Przedszkolnego Koła Wolontariatu ma na celu zapoznanie dzieci z instytucjami pomagającymi innym w potrzebie oraz działalnością i funkcjonowaniem wolontariuszy, a także krzewienie postawy niesienia pomocy innym. Nasze działania będą skupiały się wokół: zbiórek potrzebnych artykułów, kwest, akcji tematycznych, współpracy z instytucjami, akcji charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. Akcje jakie już zostały zakończone to „Paczka dla niemowlaczka”, „Herbatka dla seniora”i „Mikołajki dla Mikołaja”. Cały czas trwa akcja „Gorączka złota” organizowana przez PCK. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone zbiórki: WOŚP, zbiórka na schronisko.

Za działanie koła wolontariatu odpowiedzialne są panie Izabela Czirson z grupy „Pszczółek” i Magdalena Lucewicz z grupy „Pajączków”.

Zachęcamy również rodziców do pomocy przy działaniu naszego koła wolontariatu.

Scroll to Top