O nas

O przedszkolu

Przedszkole nr 17 w Elblągu po raz pierwszy do swojej placówki przyjęło dzieci 12 grudnia 1974 roku. Stworzone zostały cztery grupy wiekowe, od 3 do 6 lat. Pierwszym Dyrektorem była pani Zofia Kozłowska. Dzięki jej staraniom przedszkole było dobrze wyposażone, a dzieci otoczone fachową opieką. Stanowisko Dyrektora przedszkola w późniejszych czasach pełniły jeszcze panie: Krystyna Styfi, Olga Lesz i Beata Trochowska. Obecnym Dyrektorem jest pani Agnieszka Betler.

W roku 2008 zaistniała potrzeba utworzenia nowej grupy. Na salę zabaw dla tej grupy przeznaczono pomieszczenie, które do tego czasu służyło wszystkim dzieciom jako sala ruchu. W następnym roku powstała kolejna, VI grupa, dla której przystosowano pokój nauczycielski, w kolejnych latach zaadaptowano inne pomieszczenia do stworzenia grupy VII oraz miejsca do zajęć ze specjalistami. Przedszkole wewnątrz jest bardzo kolorowe, a sale i szatnie zdobią kolorowe obrazki.

Jesteśmy placówką publiczną, która tworzy warunki i klimat wychowawczy zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków. Wspomagamy dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień, uczymy wyrażać uczucia, pomysły i poglądy przy użyciu własnej spontaniczności i wyobraźni. Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Obecnie w naszym przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, w których przebywają dzieci według zbliżonego wieku:

  • 3 latki – grupa I – Biedronki
  • 5-6 latki – grupa II – Motylki
  • 4 latki – grupa III – Mrówki
  • 6 latki – grupa IV – Żuczki
  • 4 latki – grupa V – Pszczółki
  • 5 latki – grupa VI – Muszki
  • 3 latki – grupa VII – Pajączki
Scroll to Top