Szkoła Wierna Dziedzictwu

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu jest prestiżowym konkursem (organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie) który ma na celu zachęcić do podejmowania działań w przedszkolu i poza przedszkolem na rzecz kształcenia u dzieci poczucia miłości Ojczyzny, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

Scroll to Top