Opłaty

Opłata za świadczenie usług uiszczana jest  z dołu do 20-go dnia każdego następnego miesiąca na rachunek bankowy: 


W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Wpłatę dokonujemy na kwotę podaną na liście. Po wyznaczonym terminie opłaty traktowane będą jako zaległe i będą naliczane odsetki.

Przedszkole jest prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w  wymiarze 7 godzin w godzinach od 6.00 do 13.00. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki opłata ustalona uchwałą Rady Miasta w Elblągu wynosi 1 zł

Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie i obiad) wynosi 9 zł

Scroll to Top