Szkoła Przyjazna Środowisku

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” przyznawany jest przez Kuratora Oświaty w Olsztynie tym placówkom, które podejmują działania angażujące całą społeczność szkolną w poszanowanie zasobów środowiska oraz doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. To cenne wyróżnienie przyznawane jest na okres trzech lat.

W naszym przypadku uzyskanie certyfikatu jest wynikiem wielu działań dzieci, realizowanych we współpracy z nauczycielami, rodzicami i innymi instytucjami. Jak zawsze, w działalność ekologiczną przedszkola włączyła się również społeczność lokalna.

W ramach podjętego przez nasze przedszkole projektu pod hasłem: „Jesteśmy strażnikami przyrody” realizujemy działania mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci oraz rodziców, uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku oraz rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody realizujemy również działania, które służą rozwijaniu zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności, wyrabianie przekonania, że żywność nie zawsze jest zdrowa, umiejętność wyboru zdrowej żywności ze szkodliwych elementów.

Scroll to Top