Standardy ochrony małoletnich

W myśl ustawy są to wewnętrzne procedury, które obejmują:
– edukację personelu danej organizacji lub firmy;
– zasady podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia, że dziecko doznaje krzywdzenia ze strony zarówno pracowników, współpracowników, wolontariuszy danej organizacji, jak i ze strony członków rodziny lub rówieśników, czyli innych dzieci;
– zasady bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi oraz bezpiecznych relacji rówieśniczych;
– zasady ewaluacji wprowadzonych rozwiązań

Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu 17

Gazetka dla rodziców

Gazetka dla dzieci

Scroll to Top