Żyj zdrowo na sportowo

„Żyj zdrowo na sportowo” to cykliczny projekt edukacyjny dla elbląskich przedszkoli realizowany w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”

Głównymi celami projektu „Żyj zdrowo na sportowo” są: kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku, wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo, poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego, wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych oraz pogłębianie wiedzy związanej z prawidłowym żywieniem.

Sprawozdanie z projektu

Scroll to Top