Dziedzictwo Narodowe

Dbając o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny naszych wychowanków kształtujemy odpowiednie postawy związane z szacunkiem do symboli i barw narodowych oraz tradycji i zwyczajów. Upowszechniając wiedzę na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju kształtujemy tożsamość narodową i regionalną dzieci oraz przygotowujemy je do życia w społeczeństwie i kulturze wzmacniając więzi z krajem ojczystym.

Nasze przedszkole już po raz drugi uczestniczy w działaniach w ramach certyfikatu przyznawanego na okres 3 lat przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Scroll to Top