Twórczy Rozwój

Dzieci w wieku przedszkolnym są otwarte, ciekawe świata i chłonne wiedzy, są z natury twórcze, a od nas, dorosłych (rodziców i nauczycieli), zależy czy tej spontanicznej aktywności i potencjału nie zgasimy. Maluchy potrzebują środowiska bogatego w bodźce i wyzwania.

W naszym przedszkolu realizujemy program muzyczno – plastyczny „Mały artysta”. Dzięki niemu rozwijamy zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje artystyczne wspierając różne aktywności dzieci. Tworzone sytuacje edukacyjne budują wrażliwość przedszkolaków w sferze muzyki, tańca, śpiewu, plastyki i teatru. Dzieci mają również możliwość wypowiadania” swoich przeżyć i doświadczeń w tych dziedzinach. Poprzez samodzielne wybory, planowanie i działanie budzi się w nich wiara we własne możliwości i zdolności.

Scroll to Top