Bezpieczeństwo i zdrowie

Edukacja na poziomie przedszkolnym opiera się na wszechstronnym rozwoju dziecka, w którym ściśle korelują ze sobą zdrowie i bezpieczeństwo. Od wielu lat priorytetem naszych działań jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, jak również dbanie o to, aby środowisko w którym przebywają na co dzień stanowiło dla nich miejsce przyjazne bez przemocy czy agresji.

Budowanie świadomości prozdrowotnej to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego podejmujemy działania, które wzbogacają wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa, kształcą u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwiają nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higienicznych i zdrowotnych. W ramach programu „Bezpieczny Elbląg” dzieci biorą udział w działaniach „Bezpieczny El-Przedszkolak”, który promuje działania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. We współpracy z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, Straży Miejskiej, Wojska oraz Nadleśnictwo przedszkolaki uczą się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, ustalać plany działania, uczą się, jak „unikać” niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, uczą się kształtować umiejętność mówienia „nie”.

Scroll to Top