O Nas

O przedszkolu

Przedszkole nr 17 w Elblągu po raz pierwszy do swojej placówki przyjęło dzieci 12 grudnia 1974 roku. Stworzone zostały cztery grupy wiekowe, od 3 do 6 lat. Dyrektorem była Pani Zofia Kozłowska. Dzięki staraniom pani Dyrektor przedszkole było dobrze wyposażone, a dzieci otoczone fachową opieką. Stanowisko Dyrektora przedszkola w późniejszych czasach pełniły jeszcze Pani Krystyna Styfi i Pani Olga Lesz. Obecnym Dyrektorem jest Pani Beata Trochowska.

W roku 2008 zaistniała potrzeba utworzenia nowej grupy. Na salę zabaw dla tej grupy przeznaczono pomieszczenie, które do tego czasu służyło wszystkim dzieciom jako sala ruchu. W następnym roku powstała kolejna, VI grupa, dla której przystosowano pokój nauczycielski, w kolejnych latach zaadaptowano inne pomieszczenia do stworzenia grupy VII. Przedszkole wewnątrz jest bardzo kolorowe, a sale i szatnie zdobią kolorowe obrazki.

Jesteśmy placówką publiczną, która tworzy warunki i klimat wychowawczy zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków. Wspomagamy dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień, uczymy wyrażać uczucia, pomysły i poglądy przy użyciu własnej spontaniczności i wyobraźni. Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Obecnie w naszym przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, w których przebywają dzieci według zbliżonego wieku:

  • 6 latki – grupa I – Biedronki

  • 4-5 latki – grupa II – Motylki

  • 3 latki – grupa III – Mrówki

  • 5 latki – grupa IV – Żuczki

  • 3 latki – grupa V – Pszczółki

  • 4 latki – grupa VI – Muszki

  • 5-6 latki – grupa VII – Pajączki

Scroll to Top