Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Dnia 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola.

Na zebraniu zostaną przekazane informacje dotyczące m. in.: organizacji pracy przedszkola, zasad odpłatności, przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola, współpracy z rodzicami, adaptacji dziecka do przedszkola. Spotkanie ma charakter informacyjny, w związku z powyższym prosimy o przybycie wyłącznie jednego rodzica lub opiekuna. Zebranie odbywa się bez udziału dzieci.

Scroll to Top