Konkurs plastyczny „Serce dla Matki”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci pt.  „SERCE DLA MATKI”.

Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich.  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie płaskiej lub przestrzennej.

Prace konkursowe należy przesłać na adres Przedszkola nr 17 w Elblągu do dnia 26.05.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „KONKURS”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2023 r., lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola nr 17 do dnia 09.06.2023 r.  

Regulamin konkursu

Scroll to Top