Image

Nauczyciele:
Izabela Czirson
Małgorzata Wilińska

Woźna:
Karina Łazarska