Image

Nauczyciele:
Marta Peplińska
Milena Weber

Woźna:
Lucyna Wałęza