Image

Nauczyciele:
Monika Jaworska
Małgorzata Wiśniewska

Woźna:
Anna Maciak